Szukaj obiektu
Szukaj Szkolenia

Branża
Miasto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie


   Dodaj swój obiekt!
   Zapomniałem hasła
Konferencyjna Mapa Polski
Nasz FaceBook
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach na naszej stronie, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij Zapisz.
E-mail:
Polecamy
Obiekty
Najnowsze wiadomości Portalu Konferencyjnego
Przewodnik tematyczny HRS oferuje optymalną pomoc w wyszukiwaniu hotelu, zaprasza niezdecydowanych do poszukiwań i wskazuje drogę w ofercie hoteli tematycznych HRS. W ten sposób każdy odnajdzie swój wymarzony hotel. Nowością w ofercie są ośrodki wypoczynkowe i hotele klubowe – ponad 250 hoteli obiecujących urlopową radość w swobodnej atmosferze. Grupowo lub indywidualnie urlopowicze rozkoszują się rozrywką, sportem i rekreacją, dokładnie wedle swoich życzeń. W tej kategorii osoby szukające wycieczek znajdą niezliczoną liczbę najbardziej popularnych miejsc wypoczynkowych np. w Turcji, na Gran Canarii lub Majorce, w Egipcie, Tajlandii czy na Bali. Kto nie chce jechać tak daleko, może miło spędzać czas w Niemczech, w ośrodkach wypoczynkowych i hotelach klubowych, np. w regionie Siebengebirge lub Timmendorfer Strand.

ROZPOCZęCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJęćdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16 godzin

PROGRAM

Dzień pierwszy - 8 godzin.
1)Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
definicja, zakres działania i cele audytu wewnętrznego,
organizacja i zasady działania komórki audytu wewnętrznego,
2)Standardy audytu wewnętrznego oraz standardy kontroli wewnętrznej w administracji, rKodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznychr1; oraz rKarta audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznychr1;.
3)Planowanie:
roczny plan audytu,
analiza potrzeb audytu,
identyfikacja obszarów ryzyka,
analiza (ocena) ryzyka,
plan strategiczny.

Dzień drugi - 8 godzin.
1)Przygotowanie programu zadania audytowego:
zasady przygotowania programu
elementy programu,
zmiana programu.
2)Dokumenty robocze audytu r11; m. in. ścieżka audytu, kwestionariusze samooceny, kwestionariusze kontroli wewnętrznej.
3)Czynności audytowe:
wstępny przegląd,
narada otwierająca,
przeprowadzanie testów (rodzaje testów),
ocena systemu kontroli wewnętrznej,
narada zamykająca,
monitorowanie wdrożenia zaleceń (rekomendacji).
4)Audyt poza planem audytu wewnętrznego ( audyt doraźny).
5)Sprawozdanie z zadania audytowego:
elementy sprawozdania,
sprawozdanie wstępne,
sprawozdanie ostateczne,
dystrybucja sprawozdań.
6)Czynności sprawdzające:
zasady planowania (programowania) i przeprowadzania audytu sprawdzającego,
notatka informacyjna z przeprowadzonych czynności sprawdzających.
7)Akta audytu - stałe i bieżące.
8)Podręcznik procedur (księga procedur) audytu wewnętrznego.

DNI ZAJęćsoboty
GODZINY9.00 - 15.30
CZAS TRWANIA8h

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw i innych podmiotów sektora publicznego i prywatnego przetwarzających dane osobowe w związku z prowadzona działalnością, a także do każdego podmiotu posiadającego zbiory danych osobowych swoich pracowników.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce i stosowaniem ich w praktyce.

Szkolenie z zakresu zagadnień prawnych z elementami praktyki

Program:

1. Wprowadzenie w podstawowe akty prawne regulujące ochronę danych osobowych w Polsce oraz najistotniejszych europejskich normalizacji prawnych
w tym zakresie.
2. Wyjaśnienie głównych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych, m.in.:
3. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych:
4. Główne obowiązki administratora danych osobowych.
5.rejestracja zbiorów danych osobowych (warunki i wzory).
6. Zabezpieczanie danych:
7. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - obowiązki i uprawnienia.
8.przepisy karne

ROZPOCZęCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJęćpiątek / sobota
GODZINY
CZAS TRWANIA12 h

PROGRAM
Program obejmuje również kwestie rachunkowości, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.


1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - definicja w świetle Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym
2.Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
3.Wartość początkowa - sposoby wyliczenia
4.Amortyzacja księgowa a podatkowa
5.Problemy specyficzne dla zakresu IT (komputery, serwery, urządzenia sterowane komputerowo, itp.)
6.Sprzedaż oraz likwidacja środka trwałego r11; ujęcie księgowe oraz podatkowe
7.Możliwości optymalizacji podatkowej
8.Prawidłowe ewidencje dla celów amortyzacji
9.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (amortyzowane) a regulacje VAT
10.Ujęcie leasingu r11; prawo cywilne, Ustawa o Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
11.Leasing w ustawach o podatku dochodowym r11; implikacje dla stron umowy
12.Amortyzacja w leasingu
13.Rozliczenie w aspekcie podatkowym operacji, które kończą okres leasingu (sprzedaż)
14.Leasing a VAT
15. Podsumowanie, pytania

Uwaga! Uruchomienie programu w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

ROZPOCZęCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJęćśrody
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA36 godzin

PROGRAM
1.Podstawa Prawna Opodatkowania;
2.Podmiot i Przedmiot opodatkowania
3.Podatek dochodowy;
4.Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy;

Uwaga! Uruchomienie programu w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

WYKLADOWCY
Licencjonowany doradca podatkowy, wieloletni praktyk w swojej dziedzinie

CENA540 zł

POLKADR - Grupa Konsultingowa
ul. Monte Cassino 37
70-464 Szczecin
Telefon: 091 43 44 261
Strona www: www.polkadr.com.pl

DNI ZAJęćwtorki - czwartki
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA90h

Nasza oferta skierowana jest do tych z Państwa, którzy zainteresowani są zdobyciem kompetencji umożliwiających fachową działalność na rynku usług szkoleniowych w biznesie. Starannie dobrana kadra w połączeniu z uwzględniającym dzisiejszą rzeczywistość rynkową programem sprawiają, że skorzystać z niej mogą zarówno ci z Państwa, którzy mają już doświadczenie w pracy szkoleniowej, jak również ci z Was, którzy dopiero planują poszerzenie swoich kompetencji o zawód profesjonalnego trenera. Opracowany program zakłada dużą liczbę zajęć warsztatowych popartą niezbędną ilością zajęć teoretycznych.

Moduł I
PODSTAWY PSYCHOLOGII W PRACY TRENERA

Moduł II
PODSTAWY METODYKI, ANDRAGOGIKI I SOCJOLOGII W PRACY TRENERA

Moduł III
ZAWÓD TRENERA - KOMPETENCJE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, MARKETING USLUG SZKOLENIOWYCH - ZAJęCIA WARSZTATOWE

DNI ZAJęćponiedziałek, środa
GODZINY16.00 - 19.30
CZAS TRWANIA8h

PROGRAM

1.Przygotowanie do rekrutacji:
2. Metody pozyskiwania pracowników
3. Rekrutacja i selekcja.
4. Organizacja i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
6. Wybór kandydata
7. Pierwsze kroki przy zatrudnieniu kandydata.

Szkolenie prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń.

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

CENA200 zł

POLKADR - Grupa Konsultingowa
ul. Monte Cassino 37
70-464 Szczecin
Telefon: 091 43 44 261
Strona www: www.polkadr.com.pl

DNI ZAJęćdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA12h

PROGRAM

I. Uwarunkowania systemu ocen:
II.System ocen - funkcje i etapy tworzenia:
III. Metody oceny pracowników:
Metody względne
iV.Ustalanie kryteriów oceny:
V. Rozmowa oceniające:
VI. Błędy w ocenianiu:

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

CENA450 zł

Strona 35 z 36 << < 32 33 34 35 36 >