Szukaj obiektu
Szukaj Szkolenia

Branża
Miasto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie


   Dodaj swój obiekt!
   Zapomniałem hasła
Konferencyjna Mapa Polski
Nasz FaceBook
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach na naszej stronie, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij Zapisz.
E-mail:
Polecamy
Obiekty
Najnowsze wiadomości Portalu Konferencyjnego
DNI ZAJęćwtorek - czwartek
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA8h

PROGRAM
I dzień
-prezentacja funkcji programu Płatnik
-aktualizacja rejestru płatników na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych
-obsługa wiadomości związanych z Punktem Rejestracji
- kontrola dokumentów przed wysyłką lub wydrukiem, powiązanie konkretnych dokumentów z plikiem wysyłanym do ZUS
-umożliwienie przeglądania i wydruk raportów z wykonywanych w programie operacji
-automatyczne wysyłanie dokumentów do ZUS oraz pobieranie i rejestrowanie potwierdzeń
- przyjmowanie potwierdzeń i decyzji

II dzień
-zasilanie inicjalne r11; wczytywanie dokumentów zawartych w KEDU
-automatyzacja procesu pobierania certyfikatu jednostki ZUS-OOP oraz list unieważnionych certyfikatów CRL
-obsługa certyfikatów oraz wniosków; przygotowanie wniosku o rejestrację, rejestrowanie potwierdzenia W19, przygotowanie wniosku o wydanie certyfikatu

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

DNI ZAJęćsoboty
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA6 godzin

Od nowego roku 2003 uregulowano inaczej następujące sprawy zawarte w kodeksie pracy:
- Ograniczenie wypłaty wynagrodzenia chorobowego (zmiana art. 92 k.p.)
- Urlopy wypoczynkowe (dodano art. 167 k.p.)
- Delegacje służbowe (zmiana art. 77 k.p.)
- Czas pracy (art.129 § 1 k.p.)
- Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych (zm. art.134 § 1 k.p.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Związki zawodowe
- Płaca minimalna
- Czas pracy kierowców
- Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

DNI ZAJęćdo uzgodnienia
GODZINY16.00 - 19.30;
CZAS TRWANIA12 GODZ.

PROGRAM

1.Zmiany zakresu podmiotowego ustawy Prawo zamówień publicznych
2.Wyłączenia spod obowiązku stosowania ustawy
3.Nowe, uproszczone zasady udzielania zamówień publicznych o wartości do 60.000 euro
4.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
5.Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych wcześniej istniejących
6.Nowe tryby udzielania zamówień publicznych
8.Instytucja centralnego zamawiającego
9.Umowy ramowe
10.Środki ochrony prawnej
11. Uzupełnianie braków formalnych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w przetargu

DNI ZAJęćdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA160 godzin

PROGRAM
I. Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość (60 godz. )
II. Rachunek kosztów rachunkowość zarządcza (32 godz. )
III. Analiza finansowa bilansu i rachunku zysków i strat ( 40 godz. )
IV. Prawo podatkowe ( 16 godz. )
V. Przygotowanie ksiąg do badania sprawozdania finansowego ( 8 godz. )

Egzamin wewnętrzny z zakresu programu kursu - 4 godz.

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

CENA2190 zł

POLKADR - Grupa Konsultingowa
ul. Monte Cassino 37
70-464 Szczecin
Telefon: 091 43 44 261
Strona www: www.polkadr.com.pl

DNI ZAJęćdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA12h

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą i praktyką z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy .

Metody szkoleniowe:
Wykłady, ćwiczenia praktyczne.

Tematyka szkolenia:

1. Czas pracy pracownika:
- od którego momentu i do jakiego momentu rozliczać czas pracy pracownika,
- podróży służbowych pracownika
- czas szkoleń

2. Okres rozliczeniowy czasu pracy:
- czym jest okres rozliczeniowy,
- praktyczne znaczenie okresu rozliczeniowego

3.Wymiar czasu pracownika.

4.Systemy czasu pracy :
- dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy.
- podstawowe systemy czasu pracy.
- równoważny system czasu pracy- prawidłowe ustalenie harmonogramów w kontekście pojęć: doby, tygodnia, oraz dobowych oraz tygodniowych odpoczynków
- czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochrony osób.
- przerywany czas pracy.
- zadaniowy czas pracy.
- system skróconego tygodnia pracy a skrócony czas pracy (informacyjnie).
- weekendowo- świąteczny czas pracy (informacyjnie)

5. Praca w godzinach nadliczbowych:
- przesłanki pracy w nadgodzinach.
- maksymalna dobowa i tygodniowa liczba godzin pracy nadliczbowych.
- praca nadliczbowa osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
- dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
- praca nadliczbowa w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
- rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym.
- wadliwe wykonanie pracy a godziny nadliczbowe- art. 82 Kp.
- praca wykonywana poniżej normatywów ustalonych dla różnych czynności a godziny nadliczbowe- art. 83 Kp.

DNI ZAJęćdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA12
PROGRAMSłuchacze: Kurs przeznaczony dla kadry zarządzającej oraz służb inansowo-księgowych.

Opis szkolenia: Uczestnicy kursu zapoznają się z budową I zastosowaniem modeli finansowych w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności inwestycyjnej i bieżącej.

Zakres:
1.Modelowanie finansowe - podstawowe informacje
a.Co to jest?
b.Zastosowanie

2.Zasady i harmonogram budowania modelu finansowego
a.Wstępny opis projektu
b.Ustalenie podstawowych danych
c.Określenie struktury modelu
d.Technologia tworzenia

3.Podstawowe założenia
a.Kurs walutowy
b.Inflacja
c.Stopy procentowe
d.Stawki amortyzacji
e.Harmonogram finansowo-rzeczowy

4.Opracowanie skróconej, decyzyjnej wersji modelu
a.Zasady tworzenia
b.Obszary zastosowania

5.Zasady szacowania poszczególnych elementów modelu
a.Przychody
b.Koszty
c.Wydatki inwestycyjne
d.inne

6.Analiza wielowariantowa w gotowym modelu
a.Analiza opłacalności
b.Analiza wrażliwości
c.Analiza wskaźnikowa
d.Scenariusze

Zapraszamy serdecznie do Rezydencji Sienkiewiczówka położonej w centrum słynnej "zimowej stolicy Polski".

Czekają na Państwa eleganckie, komfortowo wyposażone pokoje, idealne dla zimowego wypoczynku.

Obiekt znajduje się w pobliżu licznych stoków narciarskich zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy.

Rezydencja Sienkiewiczówka
ul. Zamoyskiego 28
34-500 Zakopane
018-20-647-22; 0601-203-605
sienkiewiczowka@impol.net.pl
www.sienkiewiczowka.pl

ROZPOCZęCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJęćdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA40

PROGRAM

1)Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (8 godzin).
definicja, zakres działania i cele audytu wewnętrznego,
organizacja i zasady działania komórki audytu wewnętrznego,
"Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" oraz "Karta audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych",
podręcznik procedur (księga procedur) audytu wewnętrznego,
standardy audytu wewnętrznego oraz standardy kontroli wewnętrznej w administracji.

2)Planowanie w audycie wewnętrznym (10 godzin, w tym ćwiczenia -; 5 godzin):
roczny plan audytu,
analiza potrzeb audytu,
identyfikacja obszarów ryzyka (ćwiczenia - 2 godziny),
ocena ryzyka: metoda matematyczna, metoda delficka, matryca ryzyka (ćwiczenia - 3 godziny),
plan strategiczny.

3)Przygotowanie programu zadania audytowego (8 godzin, w tym ćwiczenia - 4 godziny):
zasady przygotowania programu
elementy programu,
zmiana programu,
dokumenty robocze audytu - m. in. ścieżka audytu, kwestionariusze samooceny, kwestionariusze kontroli wewnętrznej (ćwiczenia 2 godziny),
przygotowanie programu zadania audytowego (ćwiczenia - 2 godziny).

Strona 34 z 36 << < 31 32 33 34 35 36 >