Szukaj obiektu
Szukaj Szkolenia

Branża
Miasto
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie


   Dodaj swój obiekt!
   Zapomniałem hasła
Konferencyjna Mapa Polski
Nasz FaceBook
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach na naszej stronie, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij Zapisz.
E-mail:
Polecamy
Obiekty
Najnowsze wiadomości Portalu Konferencyjnego
DNI ZAJęćDO UZGODNIENIA
GODZINYDO UZGODNIENIA
CZAS TRWANIA105 GODZ.
PROGRAM

I SESJA ( 8 godz.)
- Pojęcia , funkcje, zasady rachunkowości
- Podstawowe założenia Ustawy o Rachunkowości
- Dokumentacja w rachunkowości (systematyczność w dokumentacji , dowody księgowe ,zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych )

II SESJA ( 30 godz.)
- Majątek trwały w rachunkowości (klasyfikacji, wycena, metody amortyzacji ewidencja )
- Rzeczowy majątek trwały (klasyfikacja , zasady obrotu magazynowego )
- Środki pieniężne ( klasyfikacja , obrót gotówkowy i bezgotówkowy )
- Rozrachunki (należności i zobowiązania, inwentaryzacja, rozrachunki publiczno-prawne )
- Kapitały własne i obce (charakterystyka , rodzaje funduszy )

III SESJA ( 20 godz.)
- Przychody i koszty w rachunkowości
- Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
- Wynik finansowy

IV SESJA ( 16 godz. )
- Sprawozdawczość finansowa (bilans , rachunek zysków i strat oraz inne informacje dodatkowe )
- Sprawy kadrowo-płacowe (kodeks pracy, dokumentacja kadrowa, dokumentacja ZUS itd.)

V SESJA ( 28 godz. )
Zajęcia praktyczne z zakresu omawianej tematyki ( zadania , ćwiczenia , system finansowo-księgowy)

DNI ZAJęćwtorek / czwartek
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA90 godzin

PROGRAM

I Moduł - Prawo pracy 65 godzin

II Moduł - ZUS 12 godzin
Ubezpieczenie społeczne i Emerytury i renty

III Moduł Czas Pracy 14 godzin

IV Moduł Państwowa Inspekcja Pracy 9 godzin

Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Wykładowcy - Uznani specjaliści praktycy z dziedziny prawa pracy oraz ubezpieczen społecznych.

CENA1200,00 zł

POLKADR - Grupa Konsultingowa
ul. Monte Cassino 37
70-464 Szczecin
Telefon: 091 43 44 261
Strona www: www.polkadr.com.pl

DNI ZAJęćPONIEDZIALEK , ŚRODA
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA21 GODZIN

PROGRAM

I. ZMIANY W USTAWIE - ordynacja podatkowa
Korekta deklaracji
Informacje podatkowe
Istota odpowiedzialności solidarnej i podatkowej osób trzecich

II. PODATEK DOCHODOWY OS OSÓB PRAWNYCH
Zasady ustalania przychodów
Koszty uzyskania przychodów
Dochody z udziału w zyskach osób prawnych
Opodatkowanie przychodów osób zagranicznych
Zmiany w odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy i w rozliczeniach rocznych


III. PODATEK OD TOWARÓW I USLUG
Zmiany w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych
Określenie momentu powstawania obowiązku podatkowego oraz terminy
Wystawiania faktur VAT
Zakres stawek podatku i zwolnień przedmiotowych z podatku VAT
"MALY PODATNIK" - nowe pojęcie i nowe możliwości
Pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony
Ewidencja sprzedaży obejmująca wyłącznie sprzedaż towarów opodatkowanych i zwolnionych z podatku
faktury korygujące - terminy

IV. Obowiązki płatnika podatku dochodowego osób fizycznych
Sporządzanie informacji za 2004 r
Analiza zmian wprowadzonych w roku 2003 (wspólne opodatkowanie małżonków)
(ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, zmiany terminów
sporządzania i przekazywania rocznych informacji pit-1, pit-8b, pit-8c)

CENA590,00 zł

DNI ZAJęć - do uzgodnienia
GODZINY - do uzgodnienia
CZAS TRWANIA - 5 GODZIN

PROGRAM

Prawo konsumenckie.

Program obejmuje zakres szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

1. Wybrane elementy oznakowania towarów
2. Uwidacznianie cen na towarach
3. Wymogi sanitarne przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi
4. Przyjmowanie opakowań wtórnych
5. Gwarancja i rękojmia
6. Wybrane sankcje ekonomiczne i karne

CENA110 zł

POLKADR - Grupa Konsultingowa
ul. Monte Cassino 37
70-464 Szczecin
Telefon: 091 43 44 261
Strona www: www.polkadr.com.pl

Zapraszamy serdecznie na ferie zimowe do naszej Rezydencji.

Tygodniowy pobyt ze śniadaniami: tylko 629,- od osoby, dla dzieci do 10 lat atrakcyjne rabaty.

Rezydencja położona jest w pobliżu licznych stoków narciarskich przeznaczonych zarówno dla początkujących jak i doświadczonych narciarzy.
Z przyjemnością pomożemy Państwu w organizacji zimowych atrakcji takich jak nauka jazdy na nartach, przejażdżki skuterami śnieżnymi, kuligi z pochodniami oraz wiele innych.

Rezydencja Sienkiewiczówka
ul. zamoyskiego 28
34-500 Zakopane
018-20-647-22; 0601-203-605
sienkiewiczowka@impol.net.pl
www.sienkiewiczowka.pl

DNI ZAJęćDO UZGODNIENIA
GODZINY9.00 - 16.00
CZAS TRWANIA8 GODZ.

PROGRAM

1.Wstęp - skrótowe omówienie początków nowoczesnego prawa konsumenckiego.

2."Rękojmia i gwarancja" jako dwa uprawnienia chroniące konsumentów - różnice, informacje do jakich konsument ma prawo,
odpowiedzialność sprzedawcy (omówienie tematu, przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja).

3.Instytucje i organizacje konsumenckie działające w Polsce: Inspekcja Handlowa, Federacja Konsumentów, Rzecznicy Konsumentów - zakres ich działania (omówienie tematu, przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników).

4.Stały Polubowny Sąd Konsumencki i mediacje jako przykłady polubownego rozwiązania sporu między przedsiębiorcą a konsumentem
(omówienie tematu, przykłady).

5.Oznaczanie towarów ceną w świetle obowiązujących przepisów prawa (omówienie tematu, odpowiedzi na pytania uczestników).

6. Inne oznaczenia: na znak bezpieczeństwa (ustawa o badaniach i certyfikacji), zasygnalizowanie ustawy mającej obowiązywać od 1 stycznia 2003 r. o systemie oceny zgodności.

7.Oznaczenia zewnętrzne przedsiębiorcy (ustawa - Prawo działalności gospodarczej) - sankcje karne za brak oznaczeń.

8. Szczegółowe warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami (omówienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r, oraz zasygnalizowanie mającej obowiązywać od 1 stycznia 2003 r. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami).

9. Podsumowanie, zebranie najważniejszych wiadomości niezbędnych przy obsłudze konsumenta/klienta.

DNI ZAJęćsobota
GODZINY9.30 - 14.30
CZAS TRWANIA6 godzin

PROGRAM

Postępowania podatkowe (kontrole), odpowiedzialność podatnika (kodeks karno-skarbowy).

1. Rola i odpowiedzialność:
- podatnika,
- płatnika

2.Małżonkowie jako strony postępowania

3.Pełnomocnicy i zakres ich upoważnienia

4.Tzw. wiążące interpretacje przepisów - jak należy i jak NIE należy przygotowywać wniosku ?

5.Postępowania, kontrole podatkowe:
- kontrola - jakie prawa ma podatnik ?
- zastrzeżenia do protokołu,
- okres między zakończeniem kontroli a rozpoczęciem postępowania,
- elementy postępowania / postępowanie dowodowe,
- postępowanie odwoławcze,
- najważniejsze orzeczenia WSA/NSA w ww. sprawach,

6.Najważniejsze elementy prawa materialnego:

- Zaległość podatkowa i nadpłata;
- Odsetki od zaległości i nadpłat;
- Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (zapłata w gotówce oraz przelewem bankowym, inne metody);
- Przedawnienie.

7. Ulgi, umorzenia.

8. Podsumowanie, pytania

Magiczne hasło dla wszystkich użytkowników rozwiązań kartograficznych to „informacja dynamiczna”. Właśnie w tym zakresie porozumienie o współpracy strategicznej zawarły Novasys, jeden z największych producentów technologii GIS (geograficzne systemy informacyjne), oraz HRS, czołowy europejski portal rezerwacji hotelowych online. Udostępnianie dynamicznych danych o hotelach jest znacznie szerszym rozwiązaniem niż zwykłe przekazywanie informacji drogowych, komunikatów pogodowych i informacji o punktach POI, takich jak na przykład zabytki lub stacje paliw. Celem współpracy jest umożliwienie w przyszłości bezpośredniego dostępu do oferty hotelowej HRS za pośrednictwem internetowych usług kartograficznych i informacji telefonicznej.

Strona 33 z 36 << < 30 31 32 33 34 35 36 >